Tag Archives: อนุสาวรีย์

singapore merlion , skyscraper, riverside, downtown, lion, tower, destination, singaporean, sculpture, park, river, travel, statue, waterfront, landmark,

[shutterstock keywords=” singapore merlion ” order=0 type=0 images=75 thumbsize=1 detail=1 autoscroll=1 paging=1 swapkc=1 showkeywords=1 customcontent=1 more=1 tooltips=1 results=1]

singapore merlion ,  skyscraper, riverside, downtown, lion, tower, destination, singaporean, sculpture, park, river, travel, statue, waterfront, landmark, attraction, symbol, head, night, singapore, marina, building, asia, concrete, tourist, modern, icon, figure, district, metropolis, place, famous, center, city, outdoors, bay, tourism, sea, scene, water, figurine, monument, structure, fountain, asian, harbor, cityscape ,รูปปั้น Merlion สิงคโปร์, ตึกระฟ้า, แม่น้ำ, เมือง, สิงโต, หอ, หัวข้อ, สิงคโปร์, รูปปั้น, สวน, แม่น้ำการเดินทาง, ริมน้ำสถานที่สำคัญที่น่าสนใจสัญลักษณ์หัวคืน, สิงคโปร์, ท่าจอดเรือ, อาคาร, เอเชีย, คอนกรีต, ท่องเที่ยว , ทันสมัย​​, ไอคอน, รูป, เขตสถานที่ที่มีชื่อเสียง, กลาง, เมือง, กลางแจ้ง, อ่าว, การท่องเที่ยว, ทะเล, ฉาก, น้ำ, รูปปั้น, อนุสาวรีย์, โครงสร้าง, น้ำพุ, Asian, ท่าเรือ, ภูมิทัศน์,

Phitsanulok ,Phra Buddha Chinnarat , Phra Si Rattana Mahathat temple on May 11,2013 in Phitsanulok,Thailand , asia, asian, buddha, buddhism,

PHITSANULOK,THAILAND-MAY 11:The beautiful ancient Buddha over 200 years(Phra Buddha Chinnarat)wait for Thai people to worship at Phra Si Rattana Mahathat temple on May 11,2013 in Phitsanulok,Thailand. - stock photo

Phitsanulok ,Phra Buddha Chinnarat , Phra Si Rattana Mahathat temple on May 11,2013 in Phitsanulok,Thailand ,  asia, asian, buddha, buddhism, buddhist, buddist, budha, budhist, calm, contemplation, culture, enlightenment, face, face of buddha, faith, god, hand, jewels, meditate, meditation, monument, oriental, peace, pray, prayer, relaxation, religion, religious, sculpture, serene, serenity, shrine, spiritual, statue, thailand, tibet, tranquility, white background, wisdom, worship, zen ,พิษณุโลก, พระพุทธชินราชพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพฤษภาคม 11,2013 ในพิษณุโลก, ไทย, เอเชีย, เอเชีย, พุทธ, พุทธ, พุทธ, พุทธ, พุทธ, Budhist, สงบ, สมาธิ, วัฒนธรรม, การตรัสรู้ใบหน้าใบหน้าของพระพุทธเจ้า มือศรัทธาพระเจ้า, อัญมณี, นั่งสมาธิ, สมาธิ, อนุสาวรีย์, โอเรียนเต็ล, สันติภาพ, อธิษฐานภาวนา, ผ่อนคลาย, ศาสนา, ศาสนา, ประติมากรรมเงียบสงบเงียบสงบบูชาจิตวิญญาณ, รูปปั้น, ไทย, ทิเบต, เงียบสงบ, พื้นหลังสีขาว, ภูมิปัญญาบูชา, เซน,

[shutterstock keywords=” Phitsanulok ” order=0 type=0 images=24 thumbsize=1 detail=0 swapkc=1 showkeywords=1 customcontent=1 more=1 tooltips=1 results=1]

 

Nakhon Ratchasima , Phimai Temple near Nakhon Ratchasima. The Khmer temples , phimai, tree, thailand, tower, stone, nobody, gate, green, angkor,

View of the historic Phimai Temple near Nakhon Ratchasima. The Khmer temples were built during the Angkor period and marked the northern reaches of the realm. - stock photo

Nakhon Ratchasima , Phimai Temple near Nakhon Ratchasima. The Khmer temples , phimai, tree, thailand, tower, stone, nobody, gate, green, angkor, travel, archeology, horizontal, landmark, hinduism, entrance, old, khorat, khmer, door, clouds, buddhism, historic, sightseeing, gateway, forest, heritage, architecture, temple, ruin, isaan, sky, holy, tourism, monument, nakhon ratchasima, hidden ,นครราชสีมา, พิมายวัดใกล้นครราชสีมาวัดเขมร, พิมาย, ต้นไม้, ไทย, หอ, หิน, ไม่มีใคร, ประตู, สีเขียว, อังกอเดินทางโบราณคดีแนวนอนสถานที่สำคัญศาสนาฮินดู, ทางเข้า, เก่า, โคราช, เขมร, ประตู, เมฆ, พุทธ, ประวัติศาสตร์เที่ยวชมสถานที่ เกตเวย์ป่ามรดกทางสถาปัตยกรรม, วัด, ทำลาย, ภาคอีสาน, ท้องฟ้า, ศักดิ์สิทธิ์, การท่องเที่ยว, อนุสาวรีย์, นครราชสีมา, ซ่อน,

[shutterstock keywords=” Nakhon Ratchasima ” order=0 type=0 images=24 thumbsize=1 detail=0 swapkc=1 showkeywords=1 customcontent=1 more=1 tooltips=1 results=1]

Kamphaeng Phet , pagoda in the world heritage site, Kamphaeng Phet , thailand, brick, stone, cultural, ruins, green, white, travel, brown, statue

Elephant stucco decoration around the pagoda in the world heritage site, Kamphaeng Phet. - stock photo

 

Kamphaeng Phet , pagoda in the world heritage site, Kamphaeng Phet ,  thailand, brick, stone, cultural, ruins, green, white, travel, brown, statue, wat, landmark, culture, attraction, worship, history, buddhist, east, spiritual, old, traditional, stupa, building, buddhism, asia, faith, religious, historic, thai, place, heritage, famous, architecture, sacred, temple, pagoda, sky, tourism, religion, buddha, art, ancient, style, image, monument, site, structure, eastern, asian , กำแพงเพชร, เจดีย์ในมรดกโลก, กำแพงเพชร, ไทย, อิฐ, หิน, วัฒนธรรม, สถานที่ปรักหักพัง, สีเขียว, สีขาว, การเดินทางสีน้ำตาล, รูปปั้น, วัด, สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจบูชาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาตะวันออกจิตวิญญาณ เก่าแบบดั้งเดิมอาคารเจดีย์พุทธศาสนาเอเชียความเชื่อทางศาสนาสถานที่ประวัติศาสตร์, ไทย, มรดกที่มีชื่อเสียงสถาปัตยกรรมศักดิ์สิทธิ์วัดเจดีย์, ท้องฟ้า, การท่องเที่ยว, ศาสนา, พุทธศิลปะโบราณสไตล์ภาพ, อนุสาวรีย์, เว็บไซต์, โครงสร้าง, ตะวันออก, เอเชีย,

[shutterstock keywords=”Kamphaeng Phet” order=0 type=0 images=24 thumbsize=1 detail=0 swapkc=1 showkeywords=1 customcontent=1 more=1 tooltips=1 results=1]