Tag Archives: บุรุษ

การค้า, การพาณิชย์, กิจการ, กิจธุระ, ธุรกิจ

Business Concepts - stock photo

 

กงการ, การค้า, การพาณิชย์, กิจการ, กิจธุระ, ธุรกิจ, ธุระ, วณิชย์, นักธุรกิจ, นักธุรกิจชาย, พาณิช, แผนภูมิ, แผ่นภาพ, ลูกความ, คอมพิวเตอร์, สมองกล, ข้อมูล, ฐานข้อมูล, ดีไซน์, ลวดลาย, ลาย, ออกแบบ, แผนผัง, แผนภาพ, ดอลลาร์, ง้าง, ชัก, ถอน, รูด, วาด, วาดภาพ, หนึ่งต่อหนึ่ง, เขียนรูป, เขียนแบบ, โก่ง, หัวรถจักร, เครื่องยนต์, การคลัง, การเงิน, ไฟแนนซ์, กราฟ, การเจริญเติบโต, การเติบใหญ่, ความเจริญงอกงาม, ความเติบโต, ข้อคิด, แนวความคิด, แนวคิด, นวัตกรรม, สิ่งใหม่, อินเทอร์เน็ต, ชาย, บุรุษ, การตลาด, นำสมัย, สมัยใหม่, แผนปัจจุบัน, สตางค์, เงิน, เงินตรา, เงินทอง, ข่าย, ตาข่าย, ร่างแห, สวิง, สุทธิ, ข่ายงาน, ระบบเครือข่าย, เครือ, เครือข่าย, โครงข่าย, ปากกา, สังเวียน, คุณภาพ, ลักษณะ, ค้นคว้า, งานค้นคว้า, งานวิจัย, ผลงานวิจัย, วิจัย, ศึกษาวิจัย, ควานหา, คิดค้น, ทางสังคม, สังคม, สถิติ, กลยุทธ์, กลวิธี, ยุทธศาสตร์, ระแคะ, แต้ม, ประสพ, ประสิทธิ์, ผลงาน, ผลสำเร็จ, การผดุง, ค้ำ, ค้ำจุน, ค้ำชู, จุนเจือ, ชุบชีวิต, ดัน, ดุน, ถือท้าย, ประกอบ, ประคอง, ประคับประคอง, ผดุง, พยุง, ภร, รองรับ, สงเคราะห์, สนับสนุน, ส่งเสีย, หนุน, หนุนหลัง, อุปการ, อุปการะคุณ, อุปถัมภ์, อุปถัมภ์ค้ำชู, เชียร์, เลี้ยงดู, เสริม, แหย่ง, โอบอุ้ม, กาล, กาลเวลา, ครั้ง, ครา, คราว, งวด, ช่วงเวลา, ตา, ที, ภาย, ยาม, วาระ, สมัย, หน, เที่ยว, เพรา, เพลา, เวลา, โอกาส, ทัศนาการ, วิสัยทัศน์, โลกทัศน์, ใย, เว็บไซต์, ขาว, ผิวขาว, หงอก, เศวต

Business Concepts แนวคิดเชิงธุรกิจ

[shutterstock keywords=”Business Concepts” order=0 type=0 images=15 thumbsize=1 detail=2 header=1 autoscroll=1 paging=1 swapkc=1 showkeywords=1 customcontent=1 tooltips=1 results=1]