แนวคิดในอนาคต, ความฝัน, ออกแบบ, การงาน,

Concept of futuristic architect sketch - stock photo

แนวคิดในอนาคต, ความฝัน, ออกแบบ, การงาน, ความคิดวางแผนอนาคตอาคารที่ทันสมัย​​การทำงานวาด, เมือง, ผนัง, สถาปนิก, ร่าง, ตึกระฟ้า, ทะเยอทะยานมุมมองของอำนาจทางธุรกิจประสบความสำเร็จปากกาวาดภาพบวก สร้างสรรค์, โครงการสถาปัตยกรรมเมือง, ดินสอ, บ้าน, บ้าน, การสร้าง, วาด, อาชีพ, การลงทุนที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, คน, การเงิน, การก่อสร้างโครงสร้างธุรกิจ,

[shutterstock keywords=”futuristic architect sketch” order=0 type=0 images=15 thumbsize=1 detail=0 swapkc=1 showkeywords=1 customcontent=1 more=1 tooltips=1 results=1]