อาคาร 3 มิติ, บ้าน, อวางแผนการออกแบบบ้านพิมพ์เขียว

3D rendering of a house project draft, with handwritten notes and drawings - stock photo

อาคาร 3 มิติ, บ้าน, อวางแผนการออกแบบบ้านพิมพ์เขียวโครงการรูปแบบกราฟิกที่ทันสมัย​​ร่างชอล์ก, ร่าง, สีขาว, สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่หรูหราภาพวาด, สีดำ, ลายมือ, ความคิด, วัด, ภาพประกอบสถาปัตยกรรม กระดาษคุณภาพสูงที่สำคัญที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, ร่างที่เขียนด้วยลายมือ, ก่อสร้าง, บันทึก

[shutterstock keywords=”3D house project” order=0 type=0 images=15 thumbsize=1 detail=0 swapkc=1 showkeywords=1 customcontent=1 more=1 tooltips=1 results=1]