พื้นหลัง, ออกแบบ, ธุรกิจแสงใหม่ในเมือง,

Modern building downtown - stock photo

ที่ทันสมัย​​, พื้นหลัง, ออกแบบ, ธุรกิจแสงใหม่ในเมือง, ฟ้า, แนวคิด, เหล็ก, การแสดง, ฤดูร้อน, การแสดงผลบนท้องฟ้าตารางระดับโลกภายนอกแก้วตัวเมืองแสงแดด, Windows, ไม่มีใคร, มุมมอง, การแสดงออกขององค์กร วัน, ศิลปะ, ซุ้มแนวนอนตัวเชิงพาณิชย์, การเงิน, การโค้งงอเรอร์, เทคโนโลยี, ผนัง, สถาปัตยกรรม, นิยาย, เมือง, โค้ง, กลางแจ้ง, ก้าวหน้า, ภาพ, ฉาก, สำนักงานใหญ่ทางการเงินโครงสร้างการสะท้อน

[shutterstock keywords=”Modern building downtown ” order=0 type=0 images=15 thumbsize=1 detail=0 swapkc=1 showkeywords=1 customcontent=1 more=1 tooltips=1 results=1]